اولین وبلاگ آموزش زبان اسپانیایی درایران

آموزش زبان فرانسه

تدریس خصوصی زبان فرانسه

محمد ربیعی فر

0912-3956328

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت ۲۳:۵۲ بعد از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

 

       درس سوم:کلمات اولیه     Primeras palabras                    

                   !سلام                                              ¡Hola!

             خداحافظ                                              Adiós             

                 بله،آره                                                           Sí                  

         نه،خیر                                                            No             

           حال شما چطوره؟                        ¿cómo está usted?             

خیلی خوبم،متشکرم                          Muy bien gracias   

                متشکرم                                                     Gracias 

               خیلی متشکرم                                  Muchas gracias   

  خواهش می کنم                                           De nada    

                 لطفا                                                      Por favor    

روز بخیر- صبح بخیر                               Buenos días  

عصر بخیر                                          Buenas tardes  

شب بخیر                                          Buenas noches

ببخشید                                                  Discúlpeme

معذرت می خواهم                                    Perdóneme

متاسفم                                                      Lo siento

آقا                                                                 Señor

خانم                                                            Señora

دختر خانم- دوشیزه                                      Señorita

پسر\دختر                                            Chico/chica

Hasta luego                                          به امید دیدار 

                 به زودی می بینمت                              Hasta pronto                                    

 

 

       در زبان اسپانیایی معمولا علامت سوال به صورت ¿? و علامت تعجب به صورت¡! در ابتدا و انتهای کلمه می آید.

 

کلمات پرسشی :                        Las preguntas:

 

           ¿Qué?چه؟                                                               

          ¿Quién?چـه کــسی؟                                                   

          ¿Cómo?چگــونه؟                                                         

          ¿Cuál?کـدام؟                                                               

          ¿Cuales?کدامها؟                                                          

         ¿Dónde?کجا؟                                                            

         ¿Adónde?به کجا؟                                                      

         ¿Cuándo?کـِی- چه زمانی؟                                           

        ¿Cuánto?چه مقدار؟                                                    

        ¿Cuántos?چه تعداد؟                                                    

        ¿Por qué?چـرا؟                                                          

       ¿Qué es eso?این چیست؟                                              

       ¿Quién es usted?شما چه کسی هستید؟                             

       ¿Qué significa esto?این چه معنی می دهد؟                       

       ¿Dónde está…?... کجاست؟                                           

                  PorqueEs que                                                 زیرا- چونکه 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۴:۲۶ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

                                            ۵

چند نکـته:

1. در زبان اسپانیایی همانطور که گفته شد حرف W وجود ندارد. اما واژه های دخیلی مانند Whisky وWhashangton از زبان انگلیسی به این زبان راه یافته اند. مانند واژه های عربی که به زبان فارسی راه یافته اند و واج هایی مانند حمزه و تنوین را وارد فارسی کرده اند.

2. از آنجا که زبان اسپانیایی در پهنه وسیعی از دنیا پراکنده شده است

 

3. در اسپانیایی آمریکای لاتین اصولا تلفظ "خ" نداریم(در مورد حروف j وg وx) و به جای آن تلفظ "ح" وجود دارد و به جای "ی"(در مورد حروف ll وy) اصولا صدای "ج" را می شنویم. این مساله تا حدودی هم به خاطر هم نشینی با مردم آمریکا می باشد. چرا که آنها نیز تلفظ "خ" ندارند.

 

4. واژه RR در اسپانیایی غلیظ و با تاکید تلفظ می شود مانند :

برنج                            اَرروس               Arroz *  

نوعی شیرینی مکزیکی      چورروس         Churros

و sc همیشه بصورت "س" تلفظ می شود.

 

5. در زبان اسپانیایی هر گاه بخواهیم نام های خارجی ای که تلفظ "ج" دارند را بنویسیم به جای "J" از y و ll استفاده می کنیم.

 

6. در زبان اسپانیایی تلفظ های "ژ"و "ش"و "ق" وجود ندارند.

در انتها این نکته را بگویم که به دلیل ساده بودن تلفظ در زبان اسپانیایی و نوشتن راهنمای تلفظ برای شما عزیزان از نوشتن تلفظ لغات در جلوی آنها خودداری می کنم.

* در مورد کلمه Arroz که متاسفانه به اشتباه به شکل Arros نوشته بودم دقت کنید.

با تشکر از سارا جان که کم لطفی کردند ای-میلشون رو هم نگذاشتند.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۳:۵۷ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

 ۴

اِنیِه                Ñ                eñe

این حرف از اصیل ترین واژه های زبان اسپانیایی محسوب می شود.

 

اسپانیا        اسپانیا              España 

Niño                 نینیو   نوزاد        

 

o                O               اُ

 

 Oca                  غاز              اُکا  

 Ocupado       اِشغال           اٌکوپادو

 

پـِه             p                P 

 

Pan                  نان               پَـن 

خالص           پورا                Pura

 

کو             q                Q 

    

چه               کـِه                  Q

                                                                Querer          خواستن        کِــــِرر

اِر              r               R

 

کمیاب          رارو               Raro 

تور            ِرد                 Red

 

اِسِه             s              S    

Sabor            مزه             سابور 

جنوب           سور                 Sur

 

تـِه             te            Te

چای              تِـه                   Té

لمس کردن     توکار           Tocar

 

او              u             U

انگـور          اوباس           Uvas

شما              اوستِد          Usted

 

اوبه           v              V

 

دیدن              بـِر                Ver

ارزش           بالور           Valor

 

اِکیس          x             X 

در زبان اسپانیایی اگر x در ابتدای کلمه واقع شود صدای خ می دهد.

 

شراب خِرِز         خِـِرس              Xerez

 

و اگر در وسط کلمه بیاید صدای خ و گاهی هم صدای کس می دهد.

مکزیک         مخی کو یا مکسی کو            Mexico

 

ایگریگا       y           Y  


+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۳:۵۴ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

۳

  h                H            آچـِه

این حرف در زبان اسپانیایی تلفظ نمی شود.

جوشیدن          اِربیر  Hervir       

صحبت کردن    آبلارHablar                 

 

 

ای             i                 I

                                                                       Irán         ایران          ایران

رفتن            ایر               Ir     

 

خـُـتا         j                J 

                                                  Joven           خوبن             جوان

جواهر           خوی           Joy           

 

کا     k                K                   

حرف k نیز از زبانهای دیگر وارد این زبان شده است. اما جز الفبای اصلی این زبان محسوب می شود.               

کیلوگرم    کیلوگرمو      Kilógramo   

 

اِل            l                L

 

  Luna                  لونا              ماه

Largo               دراز         لارگو 

 

اِلیه            elle              Ll

باران          یوبیا               Lluvia    

  

Llave              کلید            یابه    

 

اِمِه             eme                   Me  

 

زن            موخر               Mujer    

هزار         میل                   Mil   

 

انِهِ            ene               N     

Nombre          اسم            نومبره

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۳:۵۳ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

 

 ۲

  درس دوم:تلفظ در زبان اسپانیایی

      a                  A                   آ

            Alto             آلـتو                 بلند

                      Arma             آرما            اسلحه

 

  b                  B           بِ     

خوب           بی اِن            Bien     

بشکه           باریل             Barril

 

سـِه                 c                  C           

در زبان اسپانیایی اگر بعد از حرف C حروف a و o و u قرار بگیرد صدای ک می دهـد. 

خانه               کاسا            Casa

کوتاه             کورتو          Corto

کوبا           کشور کوبا        Cuba

و اگر بعد ازC  حروف e و  iقرار بگیرند (مانند زبان انگلیسی) صدای س می دهد.

بسته             ِسرّادو       Cerrado 

خوک            ِسردو          Cerdo

قـو               سیسنه           Cisne

سینما             سینه             Cine     

 

دِ                 d                  D

سخت             دورو            Duro                                                   

                      

ِ             e                                    اِ

 

Elefante        فیل              اِلِـفانته

 ِاو(مونث         ایا                 Ella       ِ                  

                                                                                        f                   F  افــه              

 

آتش           فـوئگو Fuego           

خانواده       فـَمیلیا           Familia

                                                                                        g                G              خِــه

در زبان اسپانیایی اگر بعد از G حروف e iو بیایند صدای خ می دهد.   

مردم           خنته   Gente             

کولی        خی تانوGitano          

 

 

و اگر بعد ازG  حروف u وo وa قرار بگیرد صدای گ می دهد.

 

گربه           گــَتو                Gato      

چاق           گـُردو              Gordo             

سلیقه،مزه   گوستو               Gusto        

 

و به همراه ue و uiصدای گِ و گی می دهد و در واقع حرف u  صدای خود را از دست می دهد.

Guerra    جنگ          گِــرّا         

                        Guía                گیا           راهنما

 

اگر بخواهیم u نیز تلفظ شود باید روی آن ¨ گـذاشته شود.

 

لک لک   سیگوئِنیا     Cigüeña   

پنگوئن    پینگوئینو      Pingüino     

  

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۳:۴۹ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

 سلام بچه ها.من بعد از مدتها برگشتم.یادمه خیلی هاتون تلفظ اسپانیایی رو می خواستید که منم در جواب می گفتم اولین پستم تلفظ و الفبا بوده ولی تصادفا پاک شده.

که امروز تصادفا همون مطالب خودم رو توی یه سایت جعلی پیدا کردم که مطالبی سایت منو کپی کرده بود و بدون اجازه به نام خودش پست کرده بود.اینم اون مطالب.

فقط بگم که به دلیل محدودیتی که اخیرا بلاگفا ایجاد کرده و فقط می شه ۵۰ کیلو بایت در هر پست فرستاد منم مجبور شدم همون مطالب رو توی ۵ پست بذارم.از این بابت از همتون پوزش می خواهم.

 

۱

کمی در مورد زبان اسپانیایی

 

زبان اسپانیایی یکی از زبان های مشتق شده از زبان لاتین می باشد که امروزه در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان مادری و زبان دوم صحبت می شود و با بیش از ۸۵۰ میلیون جمعیت اسپانیایی زبان جز سومین و یکی از پر کاربردترین زبانهای دنیا به شمار می رود. این زبان در کشورهایی مانند: اسپانیا،مکزیک،آرژانتین،شیلی،پرو،اروگوئه،پاراگوئه،ونزوئلا،کوبا،کلمبیا و... صحبت می شود که در آمریکای جنوبی گستره وسیع تری دارد.زبان اسپانیایی ریشتاً شباهت زیادی به زبان های فرانسه،پرتغالی، و خصوصاً ایتالیایی دارد.این زبان از نظر دستور زبان بسیار پیچیده تر از زبان انگلیسی و از نظر تلفظ بسیار ساده تر از زبان انگلیسی می باشد.

متاسفانه این زبان مهم و پر کاربرد در ایران بسیار به آن کم توجهی شده است و کتابهای زیادی در این مورد یافت نمی شود (کمتر از زبان آلمانی و فرانسه) که این خود مشکل دیگری است.

 

                           درس اول: الفبای زبان اسپانیایی 

 

زبان اسپانیایی از ۲۸ حرف تشکیل شده است که به شرح زیر می باشند:

 

LL ll

L l

K k

J  j

I   i

H h

G g

F  f

E e

D d

CH ch

C c

B b

A a

الیه

ال

کا

خُتا     

ایی

آچِ

خِ

افه

اِ

دِ

چِ

سِ

بِ

آ

Z  z

Yy

Xx

Vv

Uu

T t

S s

Rr

Qq

Pp

O  o

Ñ ñ

Nn

Mm

ستا

ایگریگا

اکیس

اوبه

او

تِ

اسه

اِرِه

کو

پِ

اُ

انیه

انه

امه

 

در زبان اسپانیایی حرف W وجود ندارد. بنابراین اگر در یک متنی به حرفی برخوردید که در آن حرف W داشت بدانید که آن کلمه یک کلمه دخیل است مانند Sandwichería به معنای ساندویچی. به W در زبان اسپانیایی دوبله اوبه٬دوبله به یا اوبه دوبله گفته می شود.

در زبان اسپانیایی حرف دیگری هم وجود دارد به نام ارر(RR) که کمی با تاکید تلفظ می شود.

Acentuación : اگر در زبان اسپانیایی به این علامت برخورد کردید تعجب نکنید. به این علامت آکـسان گفته می شود و علامت تکیه می باشد که روی همه حروف صدا دار قرار می گیرد٬ولی تلفظ آن را تغییر نمی دهد(در آینده مفصلا در مورد آکسان و قوانین آکسان گذاری توضیح داده خواهد شد).

                          a e i o u         á é í ó ú 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۰:۲۴ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

یک میتینگ گردشی جمعه هفته آینده به تاریخ ۰۳/۰۵/۸۷ برگذار می شود.

کسانی که علاقه مند به شرکت در این میتینگ اسپانیایی هستند می تونند به من ای-میل بزنند و در ای-میل خودشونو به من معرفی کنند.

مکان:پارک جمشیدیه تهران

ساعت: ۷:۳۰ صبح

این هم ای-میل منه:

mohammadreza_shokrgozar@yahoo.com

محمدرضا شکرگزار

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۷ساعت ۱۵:۵۲ بعد از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

فعل شرطی:

در زبان اسپانیایی سه نوع فعل شرطی داریم:

۱. شرطی قطعی: این نوع افعال شرطی حقیقتی واضح را بیان می کند و خود انواع مختلفی دارند:

۱.حال ساده:

اگر تلاش کنم موفق می شوم                                      .Si intento,tengo éxito 

2.گذشته استمراری:

اگر تلاش می کردم موفق می شدم.                             .Si intentaba,tenía éxito

3.ماضی نقلی:

اگر تلاش کرده ام موفق شده ام.                      .Si he intentado,he tenido éxito 

اگر جمله با شک و تردید و احتمال همراه باشد آنگاه انواع زیر فعل شرطی را خواهیم داشت: 

2. شرطی گذشته ناقص التزامی:

برای ساختن این نوع زمان ابتدا فعل شرطی ساده می آید سپس واژه si و بعد ا ز این واژه فعل گذشته شرطی ناقص می آید.

مثال:

اگر من می مردم تو چه کار می کردی؟               ?Si me muriera que harías tú

اگر جوان بودم با او ازدواج می کردم.        .Si fuera joven me casaría con ella     

3. شرطی گذشته کامل(مرکب):

اگر جمله اصلی ماضی باشد،کار انجام گرفته نسبت به فعل جمله اصلی، وضعیت زمان آینده را خواهد داشت.

مثال:

اگر او را دیده بودی می شناختی.    .Si le hubieras visto,le habrías conocido

اگر پول می داشتم به تعطیلات رفته بودم.  Habría ido de vacaciones si hubiera tenido dinero.

روش ساختن فعل شرطی کامل(مرکب):

ابتدا فعل کمکی haber را در زمان شرطی ساده صرف می کنیم و بعد از آن اسم مفعول می آید.

Yo

habría comido 

habrías comido

Él,ella,usted

habría comido

Nosotros

habríamos comido

Vosotros

habríais comido

Ellos,ellas,ustedes

habrían comido 

فعل گذشته شرطی ناقص:

با حذف علامت مصدری ar, er, ir  از فعل و افزودن پسوندهای مصدری زیر این زمان بدست می آید.

برای افعال گروه –ar

برای افعال گروه گروه –ir, -er

ara,ase

iera,iese

aras,ases

ieras,ieses

ara,ase

iera,iese

áramos,ásemos

iéramos,iésemos

arais,aseis

ierais,ieseis

aran,asen

ieran,iesen

* ریشه های دوم به ارث رسیده از زبان لاتین می باشند.

مثال:

Hablar:

hablara

habláramos

hablaras

hablarais

hablara

hablaran

Comer:

Comiera

Comiéramos

Comieras

Comierais

Comiera

Comieran

Decir:

Dijera

Dijéramos

Dijeras

Dijerais

Dijera

Dijeran

قسمت دوم فعل شرطی گذشته ناقص:

برای بدست آمدن این زمان کافیست از فعل شرطی ساده استفاده کنیم.

قسمت دوم فعل شرطی گذشته کامل (بعد از واژه si):

ابتدا فعل haber را در زمان گذشته ناقص صرف کرده سپس اسم مفعول مربوطه را  می آوریم. 

Yo

hubiera hablado

hubieras hablado

Él,ella,usted

hubiera hablado

Nosotros

hubiéramos hablado

Vosotros

hubierais hablado

Ellos,ellas,ustedes

hubieran hablado

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم اسفند ۱۳۸۶ساعت ۲۳:۲۳ بعد از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

La diéresis:

خیلی از کسانی که اسپانیایی می خونند با دیدن علامت تعجب میکنند و اغلب از خودشون می پرسند که مگه این علامت هم تو اسپانیایی وجود دارد؟!

چنین چیزی توی زبانهای آلمانی،ترکی استانبولی،فرانسه و ... زیاد دیده می شود.اما به جرات می توان گفت کمتر از 1% از وا ژه های اسپانیایی دارای این علامت می باشند.

استفاده از دیرسیس:

در زبان اسپانیایی حرف (g) دارای بیشترین توضیح و تفسیر می باشد و گاهی صدای "خ" و گاهی صدای "گ" می دهد.

اگر بعد از g حروف e وi بیاید صدای خ و اگر بعد از g حروف a وo وu یا یک حرف بی صدا بیاید صدای "گ" خواهد داشت. حال اگر بخواهیم صدای "گِ" و "گی" داشته باشیم باید بعد از g یک ue یا ui بگذاریم که در این میان u ذاتا خوانده نمی شود و فقط نقش یک واسطه را خواهد داشت. حال اگر بخواهیم u نیز خوانده یشود باید از علامت ¨ روی u استفاده کنیم.در زیر این مساله به شکل دیگری آمده است:

G+e,i >>>>> "x" gente مردم, general عمومی, gitano کولی

G+a,o,u,consonante>>>>> "g" gato گربه,gordo چاق,gusto سلیقه،مزه

G+ue,ui >>>>> "gue", "gui" guerra جنگ, guitarra گیتار

G+üe,üi >>>>> "güe", "güi" cigüeña لک لک , pingüino پنگوئن

 * چند مثال دیگر: صرف فعل( خجالت کشیدن،شرمنده شدنavergonzar) به فرم زیر است.

avergonzar (o>ue)

avergüenz                         avergonzamos

avergüenzas                         avergonzáis

avergüenza                          avergüenzan

Vergüenza >>> شرم،حیا

 

 la bandera de españa

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم دی ۱۳۸۶ساعت ۱:۳۲ قبل از ظهر  توسط محمدرضا شکرگزار  | 

مطالب قدیمی‌تر